PELLETS

Träpellets är ett förädlat biobränsle vars råvara är sågspån och kutterspån. Genom att torka och komprimera råvaran produceras ett bränsle som är både lätthanterligt samt lätt att lagra och transportera.

Träpellets är en torr produkt som har ett högt energivärde. Förbränningen sker med små mängder och ger en jämn temperatur. Förbränningstekniken är utvecklad så att förbränningen styrs på ett sätt som ger minimal belastning på miljön.

Träpellets är ett av de absolut bästa alternativen för en bra uppvärmningsekonomi. Träpellets lämpar sig bra både för egna hem såväl som för medelstora och stora värmecentraler. Distributionen sker antingen med bulkfordon, på liknande sätt som leveranser av olja, eller i säck (småsäckar eller storsäckar). Du kan själv välja vilken av dessa leveransmetoder som passar dig.

Vår ”MAXAM kvalitets pellets” är en ljus pellets som har utmärkta förbränningsegenskaper som låg askhalt, hög asksmälttemperatur som ger ett högt energivärde.

Att elda med vår MAXAM kvalitets pellets är ett bra val. Pelletsen spar tid för skötsel av er pelletsanläggning och minimerar sintringsproblem (vilket annars kan uppstå av oren pellets). Man får ut mycket energi ur pellets vilket innebär att elda med pellets blir billigt om man räknar på utvunnen energi.

Diameter 8 mm
Volymvikt 650 kg/m3

Diameter 6 mm
Volymvikt 650 kg/m3

Leveransformer

HEL PALL

Hel pall

52 säckar

16 kg st.

832 kg total

BULK

Bulk

STOR SÄCK

Storsäck
Hittar ni inte vad ni söker här? Hör av Er till oss...